TT

Vị trí03/12/201804/12/201805/12/201806/12/201807/12/201808/12/201809/12/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  16.62 16.15   13.00    16.60 16.10   12.50    16.80 15.15       16.85 c      16.85              16.60 16.15   13.00  3
             
2 Đạo Tú  14.70 14.50       14.50 14.30       15.10 13.80      14.55 13.45      c  c              14.55 14.35     4
             
3 Vân Tập  14.25 14.20       14.05  14.00      13.90     13.45 c      c  c              14.10 14.05     4
             
4 Điều tiết mới  13.90        13.50        c        c        c                13.55      
             
5 6A  13.80 13.75       13.40 13.35       c        c  c      c              13.45    4
             
6 Cầu Tàu  12.00        12.75        c        c        c                13.30      
             
7 Báo Văn  11.65 11.60       12.40 12.35       11.20 11.15       c  c      11.60 11.55               12.80 1.2.75     2
             
8 Vũ Di  11.80        11.50        c        c                      11.20      
             
9 An Cát  10.70        10.90        c        c        c                11.10      2
             
10 Đại Tự  10.07        10.20        10.00        c        9.65                10.20      3
             
11 Đinh Xá  9.38        9.48        9.48        c        c                c      
             
12 Toa Đen  13.20        c  12.70                                            6
             
13 Cao Đại  9.47 9.45       9.48 9.46       9.54 9.52       9.42 9.40       9.42 9.40               9.28 9.26     
             
14 Vĩnh Sơn  8.60        8.62    2M    8.62        5.82    2M    8.60   2M            8.56       
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc  5.00        5.20        5.30        5.40        5.30                5.10      4
             
17 Đại Định  4.45        4.60        4.80        4.80        4.70                4.40      
             
18 Liễu Trì  3.40        3.60        3.55        3.65        3.70                3.30      
             
19 Tân Cương  11.90 11.85       11.90 11.85       11.35 11.30       c                              4
             
20 Bồ Điền  11.20        11.20        10.80        c                              
             
21 7 Cửa  6.75        6.70        6.80        6.70        6.60                6.60      
             
22 Lạc Ý
 7.70 5.60       7.70 5.60       7.70 5.50       7.70 5.60       7.70 5.40               7.70 5.40     5
             
23 Cà Lồ
 8.00        7.97        7.99        7.99        7.98                7.95      
             
24 Sáu Vó  5.82  4.55      5.75        5.60 4.68       5.50 4.71      5.51  4.65              5.62 

 4.66

   
             
25 Đầm Cả                                                        3
             
26 Phú Xuân
                                                       3
             
27 TT Yên Lạc
                                                       3
             
28 Vĩnh Yên
                                                       4
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình