TT

Vị trí29/5/201730/5/201731/5/20171/6/20172/6/20173/6/20174/6/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,22 16,00 11,50   16,06 15,88     16,08 15,92     16,05 15,88     15,93 15,75     15,90 15,70     15,80 15,65    
             
2 Đạo Tú 14,45 14,25     14,20 14,05     15,20 14,05     15,20 14,00     14,35 14,20     14,40 14,25     15,00 14,15    
             
3 Vân Tập 14,05 14,00     13,80 13,75     14,00 12,65     14,00 Cạn     14,20 13,00     14,20 13,55     14,15 Cạn    
             
4 Điều tiết mới 13,40       13,30       12,45       12,20       13,10       13,40       12,80      
             
5 6A 13,30 Cạn     13,20 13,15     12,40 12,35     12,15 11,90      Cạn       12,70 12,75     12,60 12,65    
             
6 Cầu Tàu 13,10       12,10       11,90       12,25        Cạn       12,60       12,40      
             
7 Báo Văn 12,55 12,50     11,65 11,60     11,25 11,20     11,25 11,20     11,25 11,20     11,95 11,90     11,90 11,85    
             
8 Vũ Di 11,25       10,75       10,90       Cạn        Cạn       11,00       10,90      
             
9 An Cát 11,05       10,55       Cạn       Cạn        Cạn       10,70       10,80      
             
10 Đại Tự 10,32       10,08        Cạn        Cạn       Cạn        9,80       10,20      
             
11 Đinh Xá  9,00        8,95        8,90        Cạn        Cạn        Cạn        9,15      
             
12 Toa Đen         13,10       12,30       12,15                 Cạn       14,00 13,95    
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn  8,48    2M   8,45    2M    8,47    2M   8,50    2M   8,52    2M    8,55    2M   8,58    2M  
             
15 Liên Hòa                                                        
             
16 Bạch Hạc  7,15        7,20        7,35        7,35        7,20       7,15 14,00  3M   7,20 14,00 3M  
             
17 Đại Định  7,10        7,10        7,20        7,20        7,05        6,95  13,55  5M    7,05 13,40  5M  
             
18 Liễu Trì  5,70        5,70        5,80        5,85        5,70        5,55    1M   5,60    1M  
             
19 Tân Cương                                         12,85 12,80     12,68 12,63    
             
20 Bồ Điền                                         10,73       10,79      
             
21 7 Cửa  7,10        7,10        7,10       7,10        7,00        7,00       6,80    3M  
             
22 Lạc Ý
 7,60  5,80      7,60  5,80      7,60  5,70      7,60  5,70      7,80 5,55      7,80  5,40      7,80  5,40    
             
23 Cà Lồ
 6,10        6,10        6,10        6,10        6,09        6,09        6,07      
             
24 Sáu Vó  5,43 3,95      5,48  3,90      5,47  3,89      5,51  3,60      5,43  3,50      5,42  3,58      5,44  3,50    
             
25 Đầm Cả                                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                       
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình