TT

Vị trí12/6/201713/6/201714/6/201715/6/201716/6/201717/6/201718/6/2017

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16,75 16,25 14,00   16,70 16,25 14,00   16,87 16,25 14,00   16,92 15,30     16,90 15,05     16,95 15,05     16,90 15,85 10,00  
             
2 Đạo Tú 14,60 14,25     14,70 14,35     14,50 14,30     13,50 13,40     13,85 13,80     13,90 13,80     14,30 14,20    
             
3 Vân Tập 13,90 13,80     14,10 14,05     14,10 14,05     13,00 12,95     13,80 12,75     13,80 12,70     14,00 13,75    
             
4 Điều tiết mới 13,10       13,40       13,35       12,65       12,75       12,65       13,15      
             
5 6A 13,00 Cạn     13,30 Cạn     13,25 Cạn     12,60 Cạn     12,70 12,75     12,65 12,70     13,10 13,15    
             
6 Cầu Tàu 12,85       13,20       13,10       12,50       12,60       12,55       12,95      
             
7 Báo Văn 12,10 12,05     12,30 12,25     12,40 12,35     11,70 11,65     12,00 11,95     11,85 11,80     12,45 12,40    
             
8 Vũ Di 10,90       10,95       11,70       10,80       11,15       10,95       11,20      
             
9 An Cát 10,70       10,75       10,60       10,65       10,95       10,90      3 11,12      
             
10 Đại Tự 10,18       10,15       10,05       10,05       10,20       10,25       10,34      
             
11 Đinh Xá 9,00       9,00       Cạn       9,35       9,20       9,25       9,20      
             
12 Toa Đen                                 14,00 13,95     14,00 13,95     14,15 14,10    
             
13 Cao Đại                                                        
             
14 Vĩnh Sơn 9,40        9,35       9,30        9,25       9,20   2M   9,15   2M   9,13   2M  
             
15 Liên Hòa                                                 7,70 14,20 4M  
             
16 Bạch Hạc  6,75        6,85        6,85        7,40       7,80 14,00 3M   8,00 14,00 3M   7,50 13,45 4M  
             
17 Đại Định  6,65        6,75        7,05        7,25       7,55 13,30 4M   7,70 13,30  4M   3,20    2M  
             
18 Liễu Trì  5,25        5,30        5,75        5,85       6,15   2M   6,30   2M   12,70 12,65    
             
19 Tân Cương                                 12,50 12,45     12,45 12,40     11,07      
             
20 Bồ Điền                                 10,85       10,78       7,20    5M  
             
21 7 Cửa  7,20        6,80        6,80        7,20    5M   7,20   5M    7,20    5M   7,80 6,20    
             
22 Lạc Ý
 7,80  6,60      7,80  6,60    3  7,80  6,50      7,80  6,45     7,80 6,35      7,80  6,25     6,75      
             
23 Cà Lồ
 6,96        6,92        6,94        6,91       6,86        6,82       5,63 4,08    
             
24 Sáu Vó  5,65  5,22      5,42  5,10      5,40  4,10      5,52  4,10     5,58 4,15     5,62 4,10            
             
25 Đầm Cả                10                                        
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
               8                                        
             
28 Vĩnh Yên
               3                                        
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình