TT

Vị trí30/4/201801/5/201802/5/201803/5/201804/5/201805/5/201806/5/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.68 16.17 13.20   16.65 16.12 12.70   16.52 16.10 12.50   16.80 15.52 7.00 5 16.82 15.52 7.00 12 16.98 15.52 7.00 6 16.97 15.52 7.00  
      MBQ: 6mm  MBQ: 8mm  MBQ: 2mm MBQ: 11mm
2 Đạo Tú 14.60 14.45     14.55 14.40     14.60 14.40     13.85 13.75   10 13.95 13.85   7 13.90 13.80   4 13.90 13.85    
             
3 Vân Tập 14.20 14.15     14.15 14.10     14.20 14.15     13.60 13.55   5 13.55 13.50   10 13.55 13.50   2 13.50 13.45    
             
4 Điều tiết mới 13.50       13.50       13.60       13.10       12.90       12.95       12.95      
             
5 6A 13.40 13.35     13.40 13.35     13.50 13.45     13.00 12.95   4 12.80 Cạn   10 12.85 Cạn   5 12.85 Cạn   4
             
6 Cầu Tàu 13.25       13.25       13.40       12.85       12.65       12.70       12.70      
             
7 Báo Văn 12.35 12.30     12.35 12.30     12.70 12.35     12.20 12.15   6 12.20 12.15   9 12.20 12.15     12.25 12.20   7
             
8 Vũ Di 11.20       11.20       11.20       11.20       10.90       11.00       10.95      
             
9 An Cát 11.00       11.10       11.00       11.05     3 10.80     13 10.85     5 10.85     28
             
10 Đại Tự 10.15       10.15       10.70       10.70       10.70     7 10.10       10.08     27
             
11 Đinh Xá 8.95       8.90       Cạn       Cạn     15 Cạn     5 9.00       9.00     23
             
12 Toa Đen   13.30       13.30       13.40       12.90   17       9       3       6
             
13 Cao Đại 9.75       9.87       9.83       9.80   3.00 3M 9.40   3M   9.20   3M   9.90      
             
14 Vĩnh Sơn 9.38       9.20       9.17       9.38       9.35       9.35       9.25      
             
15 Liên Hòa                               4       9                
             
16 Bạch Hạc 5.40       5.15       5.10       5.20       5.55     11 6.20     5 6.70       
             
17 Đại Định 5.20       5.00       5.00       5.05       5.40       6.00       6.45      
             
18 Liễu Trì 4.00       3.65       3.65       3.70     2 4.00     10 4.65     3 5.25     27
             
19 Tân Cương                               15       10       7       5
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa 7.30       7.30       7.50       7.20       6.95       7.30       7.30      
             
22 Lạc Ý
7.50 6.50     7.50 6.50     7.70 6.35     7.10 6.75     7.10 6.70   8 7.10 6.70     7.10 6.65    
             
23 Cà Lồ
6.55       6.52       6.50       6.98       7.10       7.15       7.30      
             
24 Sáu Vó 5.43 5.33     5.25 5.17     5.25 5.00     5.41 5.31     5.78 5.55     5.50 5.40     5.51 5.41    
             
25 Đầm Cả                               2       4               16
             
26 Phú Xuân
                              8       5               15
             
27 TT Yên Lạc
                              2       7               12
             
28 Vĩnh Yên
                                    4                
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình