TT

Vị trí21/5/201822/5/201823/5/201824/5/201825/5/201826/5/201827/5/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn 16.50 16.05 11.00   16.38 16.05 12.00   16.10 15.85 10.00   16.08 15.85 10.00   16.02 15.82 9.70 16 16.80 15.30 5.00   16.85 14.90    
        MBQ: 3mm  MBQ: 3mm  MBQ: 3mm 
2 Đạo Tú 14.65 14.50     14.50 14.40     14.40 14.30     14.30 14.15     14.20 14.10   3 13.80 13.70     13.80 13.00    
             
3 Vân Tập 14.30 14.25     14.20 14.15     14.15 14.10     13.95 13.90     13.75 13.70     13.40 14.35     13.10 Cạn    
             
4 Điều tiết mới 13.75       13.80       13.70       13.70       13.10       12.65       Cạn      
             
5 6A 13.65 13.60     13.70 13.65     13.60 13.55     13.60 13.55     13.05 Cạn     12.60 Cạn     Cạn Cạn    
             
6 Cầu Tàu 12.65       12.40       12.55       12.00       12.90       12.45       Cạn      
             
7 Báo Văn 12.20 12.15     11.90 11.85     11.95 11.90     11.80 11.75     12.35 12.30     11.95 11.90     Cạn Cạn    
             
8 Vũ Di 11.50       11.10       11.00       11.30       11.20       11.00       Cạn      
             
9 An Cát 11.00       10.98       10.85       10.60       11.05       10.88       Cạn     12
             
10 Đại Tự 10.70       10.20       10.12       10.00       10.70       10.20       9.90      
             
11 Đinh Xá 9.20       9.40       9.40       9.32       9.20       9.40       9.32     23
             
12 Toa Đen           13.20       13.10     Cạn 13.10     Cạn     10 Cạn       Cạn      
             
13 Cao Đại 9.67 9.65     9.70 9.68     9.62 9.60     9.60 9.58     9.50 9.48     9.42 9.40     9.38 9.36    
             
14 Vĩnh Sơn 8.80   2M   9.00       8.87       8.70       8.50   2M   8.60   2M   8.40      
             
15 Liên Hòa                                       24                
             
16 Bạch Hạc 6.20       6.10       6.25       6.40       6.70     17 6.50       6.40      
             
17 Đại Định 5.90       5.90       5.95       6.05       6.40       6.15       6.05      
             
18 Liễu Trì 4.65       4.60       4.70       4.70       5.20       4.90       4.75      
             
19 Tân Cương 11.70 11.65     12.40 11.20     11.65 11.60     11.70 11.65           2                
             
20 Bồ Điền 10.75       10.68       10.80       10.80                              
             
21 7 Cửa 7.40       7.40       7.40       7.40       7.40       7.45       7.45      
             
22 Lạc Ý
7.70 6.10     7.70 6.10     7.70 6.05     7.70 5.90     7.70 5.85     7.70 5.85     7.70 5.70    
             
23 Cà Lồ
7.60       7.59       7.58       7.56                              
             
24 Sáu Vó 5.42 4.90     5.39 4.95     5.40 4.88     5.44 4.85                     5.05 4.85    
             
25 Đầm Cả                                                       5
             
26 Phú Xuân
                                                       
             
27 TT Yên Lạc
                                                      2
             
28 Vĩnh Yên
                                                       
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình