TT

Vị trí23/7/201824/7/201825/7/201826/7/201827/7/201828/7/201829/7/2018

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

TL

(m)

HL

(m)

Q

(m3)

Xi

(mm)

1 Liễn Sơn  17.15      17.08 15.05  2.00   9  17.10 15.05   2.00    17.30 15.05  2.00   17.30 15.05  2.00   3 17.70 15.05 2.00 61  17.40 15.05 2.00 24
 MBQ: 1mm  MBQ: 4mm    MBQ: 2mm  MBQ: 1mm  MBQ: 23mm  MBQ: 30mm
2 Đạo Tú  13.35 13.25       13.60 13.50     8  13.60 13.50       13.40 13.30       13.55 13.45     5  13.60 13.50   31  13.60 13.50    17
             
3 Vân Tập  13.10 13.05       13.30  13.25      13.30 13.25       13.05 13.00       13.20 13.15       13.25 13.20   21  13.20 13.15    45
             
4 Điều tiết mới  12.25        12.55        12.60        12.45        12.45        12.40        12.60      
             
5 6A  12.20  c      12.50      12.55      12.40  c      12.40  c      12.35 c    18  12.50 c    39
             
6 Cầu Tàu  12.05        12.35        12.40        12.25        12.25        12.20        12.35      
             
7 Báo Văn  11.45 11.40       11.80 11.75       11.80 11.75       11.70 11.65       11.80 11.75       11.80 11.65    11  11.80 11.75   31
             
8 Vũ Di  11.10        11.30        11.20        11.15        11.15        10.60       10.80      
             
9 An Cát  10.50        10.60        10.65        10.50        10.62        10.50      18  10.70      20
             
10 Đại Tự  9.90        9.90        10.00        9.95        9.70      3  9.70      17  9.95      11
             
11 Đinh Xá  9.00        c        c        c        c        c      4  c      10
             
12 Toa Đen        7        7                                22        70
             
13 Cao Đại  9.35 10.70  4M    9.10 10.60   2M    9.75 10.52       9.75  10.40      9.75 13.30       9.80 10.22     10.03 10.30    
             
14 Vĩnh Sơn  9.83        9.83        9.65        9.57        9.45        9.38        9.40      
             
15 Liên Hòa                13                7                32        43
             
16 Bạch Hạc  12.10      6  10.60        9.60        9.45        9.85        10.70      21  11.00      80
             
17 Đại Định  11.85        10.30        9.30        9.20        9.50      

 10.35

       10.70      
             
18 Liễu Trì  11.00        9.55        8.50        8.25      6  8.50      5  9.40      29  9.75      10
             
19 Tân Cương                                                10        37
             
20 Bồ Điền                                                        
             
21 7 Cửa  7.53        7.51       7.40         7.20        7.05        6.90        6.86      
             
22 Lạc Ý
 7.60 7.40      7.60 7.40       7.55  7.30      7.50  7.25      7.35  7.10      7.35  7.10    17  7.40 7.15    46
             
23 Cà Lồ
 8.15        8.08        7.97        7.85       7.82         7.77        7.78      
             
24 Sáu Vó  7.01  6.95      6.99  6.90      6.93 6.85       6.82  6.74      6.62  6.52      6.49  6.40      6.57  6.57    
             
25 Đầm Cả        11        3  6.79 6.70                             15        31
             
26 Phú Xuân
       5                        7                        35
             
27 TT Yên Lạc
                                               27        16
             
28 Vĩnh Yên
               10                                44        47
             

Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình